หน้าแรก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  บริการของเรา  |  Thai RSC  |  คำถามที่พบบ่อยติดต่อเรา                                                    

 

ติดต่อบริษัทกลางฯ

     แนะนำ - ติชม  สอบถามบริการต่างๆ  ตลอดจนแจ้งปัญหา และร้องเรียนการให้บริการต่างๆ  เพื่อการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
 
     Contact Email
 

 
ติดต่อเรา
 
 
 
ชื่อผู้ติดต่อ 
อีเมล์ผู้ติดต่อ  ***
เรื่องที่ติดต่อ 
รายละเอียด 

 
*** กรุณาระบุข้อมูลในการติดต่อของท่านให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกลับค่ะ เช่น ในกรณีที่ท่านกรอกอีเมล์ของท่านผิด หรือไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่ได้รับการตอบกลับจากเรา ***
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ (02) 100-9191
แฟ็กซ์ (02) 6430293-94
แผนที่บริษัท

สาขาของบริษัทกลางฯ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ คลิกที่นี่
ขอรับค่าสินไหมทดแทนสาขา กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
 
 
 
 

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร 0-2100-9191 แฟ็กซ์ 0-2643-0293-4
ติดต่อผู้ดูแลระบบ