หน้าหลัก

ขับขี่ปลอดภัย

เมาไม่ขับ

  ศูนย์ความปลอดภัย

รวมลิงค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  การขับขี่ปลอดภัย (Safty Driving)  
 


 
 
หลักพื้นฐานในการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ

1. สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเวลาขับขี่รถจักรยานยนต์
2. หมั่นตรวจระบบเบรก ยาง และระบบส่องสว่างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. มองดูด้านหลังและให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนช่องทาง
4. สัญญาณจราจรที่สำคัญและควรจดจำ
5. อย่าขับขี่รถจักรยานยนต์ สวนทางหรือข้ามช่องทางวิ่ง
6. โปรดระมัดระวัง และลดความเร็วทุกครั้ง เมื่อพบกับสภาพถนนที่ขรุขระ เป็นหลุมทรายที่ถนนเปียกลื่น
7. อย่าขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด
8. ห้ามเสพหรือดื่มของมึนเมาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
9. การขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านบริเวณสี่แยก ควรหยุดรถหรือชะลอความเร็วของรถ
10. การขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง ควรขับโดยใช้ความเร็วต่ำกว่าเวลากลางวัน
 
 
SAFTY DRIVING  (เรื่อง : เอาตัวรอดจาก 10 อุบัติเหตุที่เจอบ่อย)
 
 
การรณรงค์ "เมาไม่ขับ"
ข้อมูลที่ควรรู้
    
เอกสารประกอบการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาทิศทางการลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2548
บทความเครื่องดื่มผสมคาเฟอีน
บทความแอลกอฮอล์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์
สุรา
แอลกอฮอล์ (สุรา)
คอเหล้า-เบียร์เสี่ยง "อ้วน ไขมันจุกเส้นเลือด"
ผลกระทบต่อสังคม
เหล้ากับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
เหล้ามีผลกระทบต่อระบบหัวใจโดยตรง
ผลกระทบจากการดื่ม
ข้อมูลควรรู้ปี 2538 - 2548
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สารคดี "เหยื่อบริสุทธิ์...เมาแล้วขับ"
"เมาไม่ขับ" ก้าวจากวันวาน...สู่วันนี้...และก้าวไปวันข้างหน้า
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2549
สถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลต่างๆ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปี 2538-2545
หมวกนิรภัย ความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานยนต์
สุรากับอุบัติเหตุ สุราเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆดังนี้
ปัจจุบันมีวิธีการตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ 3 วิธีหลักๆ คือ
ข้อแนะนำ ในการหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสุรา
คุณดื่มได้แค่ไหนก่อนขับรถ
เปรียบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับโอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจร
 
 
สื่อรณรงค์ของมูลนิธิเมาไม่ขับ