• “ขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
   

   

     
   

               พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) รับมอบหมวกนิรภัย และสื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จากนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหต
  ุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 เพื่อใช้ในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี”
  ณ ห้องประชุม 352 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   

   
     
       
           
  Link อื่นๆ