• บริษัทกลางฯ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
   

   

     
   

                บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ    เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัยและสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้กับนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อนำไปใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 กับสำนักงาน (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ภายใต้คำขวัญ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเป็นเอกภาพของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการแสดงความรับผิดชอบ
  ต่อสังคมด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

   

   
     
       
           
  Link อื่นๆ