• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดโครงการ “หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% (ระยะที่ 3)”
   

   

     
   

                พลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ระยะที่ 3 โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมกันขับเคลื่อนให้บุคลากรในหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 136 หน่วยงาน จาก 9 จังหวัด ได้มีการสวมหมวกนิรภัย 100% และปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อขับขี่อย่างปลอดภัย และมีการลงนามบันทึกความร่วมมือการสวมหมวกนิรภัย 100%  ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

   
     
     
           
  Link อื่นๆ