• 53 ภาคี ผนึกพลังจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย
   

   

     
   

               หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ ร่วมลงนามพร้อมแสดงเจตนารมณ์
  และตกลงเข้าร่วมเป็นองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกคนให้มีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน นำไปสู่การลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
  จากอุบัติเหตุทางถนน ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

   
     
     
           
  Link อื่นๆ