• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงในการปฏิบัติงานให้กับตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ มอบเสื้อสะท้อนแสงจำนวน 200 ตัว ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเพื่อความปลอดภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกปฎิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน โดยมี พล.ต.ต.ถาวร ขาวสอาด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์ รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

   
     
       
           
  Link อื่นๆ