• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ถวายเทียนพรรษา วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา “เข้าวัดทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560” ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   
     
           
         
  Link อื่นๆ