• ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ด้วยความห่วงใยจากบริษัทกลางฯ
   

   

     
   

            ด้วยความห่วงใยพี่น้องในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยน้ำท่วม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นำโดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำถุงยังชีพ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยความห่วงใยจากบริษัทกลางฯ” จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทกลางฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกๆจังหวัด ให้ผ่านพ้นวิกฤติน้ำท่วมไปได้ในเร็ววัน

   
     
       
  Link อื่นๆ