• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ถวายตู้พระไตรปิฎกและเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
   

   

     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้จัดเก็บ และถวาย เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ให้กับวัดบุปผาราม จังหวัดตราด เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของบริษัท และเพื่อสร้างภูมิปัญญาและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่จริยธรรมและคุณงามความดีของสังคม

   
     
         
           
  Link อื่นๆ