• โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
   

   

     
   

  สมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด อุปนายกสมาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อการกุศลให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ของสมาคมชาวบริษัทกลางฯ ณ บลูโอ ริธีม แอนด์โบว์ล ชั้น 4 เอสพลานาดรัชดาภิเษก

   
     
       
           
  Link อื่นๆ