• โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร
     
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขาเชียงราย
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ เด็กหญิงประทานพร จางวงศ์เจริญ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่านรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ ปลัดอำเภอเชียงของ เป็นผู้มอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

   
     
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรศูนย์บริการเมืองพล
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการเมืองพล มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ เด็กชายทวีศักดิ์ ตุ่งพิลาบุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมี พตต.วิษณุ แวดอุดม พนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่อง เป็นผู้มอบ ณ สภ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขาราชบุรี
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาราชบุรี มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ เด็กชาย ธีรศักดิ์ กมสินธ์ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่านสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้มอบ ณ อาคารราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

   
     
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขามหาสารคาม
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขามหาสารคาม มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ เด็กหญิงปรางทิพย์ พลตรี บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่านนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบ ณ ศาลากลางใหม่ ห้อง 409 จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

   
     
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขาชุมพร
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาชุมพร มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ น.ส.ปรียาภรณ์ ศรีคง บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน พล.ต.ต.จักรัช สาริกาพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเป็นผู้มอบ ณ บริเวณด้านหน้าของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาชุมพร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

   
     
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขานครปฐม
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม


  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครปฐม มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ ด.ช. ณัฐวุฒิ ทองดอนเหมือน บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน กำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขาสงขลา
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม


  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ ด.ญ.สุภาวดี กาญจนพันธ์ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน วิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ปลัดจังหวัดสงขลาเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมเชิญศิริภจว สงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสาขาลพบุรี
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม


  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลพบุรี มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ ด.ญ.กฤติกานต์ เกตุรักษา บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน พตอ.เกชา หลักเพ็ชร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร มอบทุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ ด.ญ. เก็จแก้ว โอริศ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน วิทิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือเป็นผู้มอบ ณ ห้องทำงานนายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรย่อยทุ่งส่ง
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม


  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาย่อยทุ่งสง มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ ด.ช.ชณกิจ แซ่เขา บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน กฤษณะ ณ สงขลา นายอำเภอนาบอนเป็นผู้มอบ ณ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร จ.อุดรธานี
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุดรธานี   มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้นางสาวรัตติยา วงษ์ชาลี บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต  โดยมีท่านรัชโยธิน มีพันลม   ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. เป็นผู้มอบ ณ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขาอุบลราชธานี
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคมฅ

   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้ ด.ช.ภูผา บุญประคม บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน วันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขาพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้ ด.ญ.ศศิกานต์ ทัดปัญญา บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่าน ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขาบุรีรัมย์
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กหญิงวิมล ตัวอย่าง บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเหยื่อผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายอภินันท์ จันทรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบ ในการประชุมส่วนราชการจังหวัด ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขาย่อยเมืองพล
   
     
   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาย่อยเมืองพล ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายธนวุฒิ นาสังข์ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเหยื่อผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยได้รับเกียรติจากนางสมบัติ ศิลาคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบ ณ ใบหญ้ารีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขามุกดาหาร
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

  “บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขามุกดาหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้ด.ญ.ยุวดี ต้นภูมี บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีนาย ธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม 203 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขาพระนครศรีอยุธยา
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

   

  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้ ด.ญ.ธิดาพร พร้าวรษ์ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมี ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบ ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

   
   
    โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร สาขานครศรีธรรมราช
   
     
   

  สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของผู้ประสบภัยจากรถที่มี พ.ร.บ. เพื่อช่วยเหลือบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ของผู้ประสบภัยจากรถ จักรยานยนต์ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพื่อช่วยเหลือสังคม

   

  “บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขานครศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้ ด.ช.ณัฐพล จุลภักดิ์ บุตรของผู้ประสบภัยจากรถและเสียชีวิต โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้มอบ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

   
   
  Link อื่นๆ