• ติดตามรับชม นายสัณห์ สอนรักษ์ เจ้าหน้าที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช

     
   

                  ติดตามรับชม นายสัณห์ สอนรักษ์ เจ้าหน้าที่Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราชร้อยปี โรงพยาบาลศิริราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวง คำว่า “เกิดเป็นคนต้องไม่ย่อท้อ ต้องพึ่งพาตนเอง ก่อนพึ่งพาคนอื่น” มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และให้มองคนที่มีปัญหามากกว่าเรา และทำตนเองให้ดีที่สุด ซึ่งได้ออกอากาศในข่าวพระราชสำนักทุกช่อง

   
     
           
  Link อื่นๆ