• วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ปีใหม่ 2558

     
   

                  นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดโครงการรณรงค์เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ นอกจากนี้บริษัทกลางฯยังได้ออกบูธกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี รวมทั้งจำหน่าย หมวกนิรภัยราคาพิเศษและรับประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ

   
     
           
  Link อื่นๆ