• “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ”
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางณัฏฐฉวี ทูลแสงงาม รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารเป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และพิธีลงนามความร่วมมือการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กรของภาคอุตสาหกรรม “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยบริษัทกลางฯ ได้ออกบูธให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์  มีการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยน
  หลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี รวมทั้งรับประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก

   
     
     
  Link อื่นๆ