• บริษัทกลางฯร่วมสนับสนุนโครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ ซึ่งมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์และมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดขึ้นเพื่อป้องกันการ
  สูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน โดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติรับมอบ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ

   
     
       
  Link อื่นๆ