• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับโล่เกียรติยศโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์”
   

   

     
   

            พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์   ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ให้กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยมีนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ   ด้านปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
  หน่วยงานที่มีส่วน ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน ในพิธีมอบโล่เกียรติยศจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการป้องกัน
  ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ   ทางถนน ของมูลนิธิเมาไม่ขับ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ี

   
     
         
  Link อื่นๆ