• รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อก” กับกองบัญชาการกองทัพอากาศ
   

   

     
   

            บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยชมรมแม่บ้าน ปภ.มอบหมวกนิรภัยในโครงการ “ขับ – ซ้อนอย่างปลอดภัย เมื่อสวมใส่หมวกกันน็อก” ให้กับพลอากาศโท วิสุรินทร์ มูลละ รองเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลและบุตรหลาน ของทหารสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

   
     
       
  Link อื่นๆ