• โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมชาวบริษัทกลางฯ
   

   

     
   

            สมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด อุปนายกสมาคม เป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการสำนักงาน
  คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเพื่อการกุศล มูลนิธิธรรมรักษ์  วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี รวมทั้งใช้ในกิจกรรม
  สาธารณประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ของสมาคมชาวบริษัทกลางฯ ณ SF Strike Bowl ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 7 

   
     
           
     
  Link อื่นๆ