• สมาคมชาวบริษัทกลางฯบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ
   

   

     
   

            สมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะอุปนายกสมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จำนวน 100,000 บาท มอบถวายท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี นำไปดูแลเด็กและผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ ห้องรับรอง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ 

   
     
         
           
  Link อื่นๆ