• สงกรานต์ปลอดภัย 2558
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ    ร่วมเวทีเสวนาผนึกพลังทางสังคมสงกรานต์ปลอดภัย 2558 ซึ่งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและ สสส.จัดขึ้น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะและกำหนดมาตรการแนวทางเชิงรุก แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้ ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และลดอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

   
     
         
           
  Link อื่นๆ