• บริษัทกลางฯ ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์”
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์” ซึ่งมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  และมูลนิธิเมาไม่ขับจัดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ในพิธีแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ณ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ถนนอู่ทองนอก กรุงเทพฯ

   
     
       
           
  Link อื่นๆ