• หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC

1.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลชนะเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เรื่อง the helmet

1.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลชนะเลิศโรงเรียนกระสังพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เรื่อง the helmet

2.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ฅนซ้อนท้าย

2.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง ฅนซ้อนท้าย

3.หนังสั้นนักเรียน ชมรม RSC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยา จ.พะเยา เรื่อง 00.02

3.หนังสั้นนักเรียน ชมรม RSC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยา จ.พะเยา เรื่อง 00.02

4.หนังสั้น นร.ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เรื่องปลอดภัยไว้ก่อน

4.หนังสั้น นร.ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เรื่องปลอดภัยไว้ก่อน

5.หนังสั้นนักเรียน ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง อย่าปล่อยให้คนที่คุณรัก และคนที่รักคุณ ต้องเป็นเช่นนี้

5.หนังสั้นนักเรียน ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง อย่าปล่อยให้คนที่คุณรัก และคนที่รักคุณ ต้องเป็นเช่นนี้

6.หนังสั้นนักเรียน ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย เรื่องหมวกกันน็อกยืมใช้

6.หนังสั้นนักเรียน ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย เรื่องหมวกกันน็อกยืมใช้

7.หนังสั้งนักเรียน ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนหวังหว้าราษฏ์สามัคคี จ.สุพรรณบุรี เร่องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

7.หนังสั้งนักเรียน ชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนหวังหว้าราษฏ์สามัคคี จ.สุพรรณบุรี เร่องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

8.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง พากันน็อค

8.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนน้ำพองศึกษา เรื่อง พากันน็อค

9.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลชมเชย  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ เรื่องปลอดภัยไว้ก่อน

9.หนังสั้นนักเรียนชมรม RSC รางวัลชมเชย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา จ.บึงกาฬ เรื่องปลอดภัยไว้ก่อน

10.หนังสั้งนักเรียนชมรม RSC วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย เรื่องความเคยชิน หรือความประมาท

10.หนังสั้งนักเรียนชมรม RSC วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ.หนองคาย เรื่องความเคยชิน หรือความประมาท

  • โครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา กับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

  Link อื่นๆ