• สกู๊ป RSC

41_โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว_สมุทรปราการ

41_โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว_สมุทรปราการ

39_โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย_ลำปาง

39_โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย_ลำปาง

38_โรงเรียนคงคาราม_เพชรบุรี

38_โรงเรียนคงคาราม_เพชรบุรี

37_โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก_ชุมพร

37_โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก_ชุมพร

36_โรงเรียนดงตาลวิทยา_ลพบุรี

36_โรงเรียนดงตาลวิทยา_ลพบุรี

35_วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี_ชลบุรี

35_วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี_ชลบุรี

34_โรงเรียนนาอ้อวิทยา_เลย

34_โรงเรียนนาอ้อวิทยา_เลย

33_วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา_ยะลา

33_วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา_ยะลา

32_โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์_แพร่

32_โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์_แพร่

31_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

31_โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

30_โรงเรียนห้องสอนศึกษา_แม่ฮ่องสอน

30_โรงเรียนห้องสอนศึกษา_แม่ฮ่องสอน

29_โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง_ตรัง

29_โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง_ตรัง

28_โรงเรียนแวงพิทยาคม_สกลนคร(สว่างแดนดิน)

28_โรงเรียนแวงพิทยาคม_สกลนคร(สว่างแดนดิน)

27_โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2_กรุงเทพ

27_โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2_กรุงเทพ

26_โรงเรียนภูมิวิทยา_ชัยภูมิ

26_โรงเรียนภูมิวิทยา_ชัยภูมิ

25_โรงเรียนพนมเบญจา_กระบี่

25_โรงเรียนพนมเบญจา_กระบี่

23_โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง_ปราจีนบุรี

23_โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง_ปราจีนบุรี

22_โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา_น่าน

22_โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา_น่าน

21_โรงเรียนวัดตโปทาราม_ชลบุรี

21_โรงเรียนวัดตโปทาราม_ชลบุรี

20_โรงเรียนเทศบาลอำนาจ_อำนาจเจริญ

20_โรงเรียนเทศบาลอำนาจ_อำนาจเจริญ

19_โรงเรียนประสาทวิทยาคาร_สุรินทร์

19_โรงเรียนประสาทวิทยาคาร_สุรินทร์

18_โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม_บุรีรัมย์

18_โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม_บุรีรัมย์

17_โรงเรียนวัดอินทาราม_กรุงเทพมหานคร

17_โรงเรียนวัดอินทาราม_กรุงเทพมหานคร

16_โรงเรียนคงทองวิทยา_นครปฐม

16_โรงเรียนคงทองวิทยา_นครปฐม

15_โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร_ตราด

15_โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร_ตราด

14_วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย

14_วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย

13_วิทยาลัยเทคนิคหมู่บ้านครู_กรุงเทพ

13_วิทยาลัยเทคนิคหมู่บ้านครู_กรุงเทพ

12_โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ_เชียงใหม่

12_โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ_เชียงใหม่

11_โรงเรียนบ้านตามูล_จันทบุรี

11_โรงเรียนบ้านตามูล_จันทบุรี

10_โรงเรียนวัดลาดเป้ง_สมุทรสงคราม

10_โรงเรียนวัดลาดเป้ง_สมุทรสงคราม

9_โรงเรียนดอนจานวิทยาคม_กาฬสินธุ์

9_โรงเรียนดอนจานวิทยาคม_กาฬสินธุ์

8_โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน_ปทุมธานี

8_โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน_ปทุมธานี

7_โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา_นครศรีธรรมราช

7_โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา_นครศรีธรรมราช

6_โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค_สระบุรี

6_โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค_สระบุรี

5_โรงเรียนบ้านเขาพระ_สงขลา

5_โรงเรียนบ้านเขาพระ_สงขลา

4_โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา_สกลนคร

4_โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา_สกลนคร

3_โรงเรียนกันทรารมณ์_ศรีสะเกษ

3_โรงเรียนกันทรารมณ์_ศรีสะเกษ

2_โรงเรียนกระทู้วิทยา_ภูเก็ต

2_โรงเรียนกระทู้วิทยา_ภูเก็ต

1_โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม_พิจิตร

1_โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม_พิจิตร

  Link อื่นๆ