บริษัทผู้ถือหุ้น 
 • บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2236-0035, 0-2236-8635 - 8, 0-2237-4646  
  แฟกซ์ :
   0-2652-2870-2
  เว็บไซต์ : http://www.mittare.com/  อีเมล์ : webmaster@mittare.com
  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร :0-2239-1000, 0-2641-3500-79  
  แฟกซ์ :
   0-2641-3500 ต่อหมายเลข 1495
  เว็บไซต์ : http://www.viriyah.co.th/  อีเมล์ : info@viriyah.co.th
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2378-7000 แฟกซ์ : 0-2731-6590
  เว็บไซต์ :http://www.smk.co.th/  อีเมล์ : customer@smk.co.th
  บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
  บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2661-6000  แฟกซ์ : 0-2665-2728
  เว็บไซต์ :http://www.lmginsurance.co.th/ 
  อีเมล์ :customerservice@lmginsurance.co.th
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2285-8888, 0-2677-3777 แฟกซ์ : 0-2677-3737-8
  เว็บไซต์ : http://www.bki.co.th/  อีเมล์ : pr_bki@bki.co.th
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2651-5500, 0-2302-0111  แฟกซ์ : 0-2670-2135-7
  เว็บไซต์ : http://www.kpi.co.th/  อีเมล์ : hrd@kpi.co.th
  บริษัท คูเนีย ประกันภัย(ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2635-1555  แฟกซ์ : 0-2635-1298-9
  เว็บไซต์ :http://www.kurnia.co.th/ อีเมล์ : -
  บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด
  บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2685-3828  แฟกซ์ : 0-2685-3830
  เว็บไซต์ : http://www.generali.co.th/  อีเมล์ : info@generali.co.th
  บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
  บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2261-9955, 0-2661-3355  แฟกซ์ : 0-2261-3775
  เว็บไซต์ :http://www.cpyins.com/  อีเมล์ : webmaster@cpyins.com
  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร : 02-119-3000  แฟกซ์ : -
  เว็บไซต์ : https://www.sompo.co.th/ อีเมล์ :info@sompo.co.th
  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2651-5995  แฟกซ์ : 0-2650-9600
  เว็บไซต์ : http://www.cigna.co.th/  อีเมล์ : -
  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2248-0059  แฟกซ์ : 0-2248-7849 - 50
  เว็บไซต์ :http://www.dhipaya.co.th อีเมล์ : webmaster@dhipaya.co.th
  บริษัท ทูนประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 1183 แฟกซ์ : 02-769-9801-3 
  เว็บไซต์ : http://www.tuneinsurance.co.th/  อีเมล์ :-
  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646  
  แฟกซ์ :
   0-2253-0550, 0-2253-0606
  เว็บไซต์ : http://www.thaipat.co.th/  อีเมล์ : contact@thaipat.co.th
  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2878-7111, 0-2860-8001  แฟกซ์ : 0-2439-4840
  เว็บไซต์ : http://www.thaisri.com/  อีเมล์ : info@thaisri.com
  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2630-9055, 0-2630-9111  แฟกซ์ : 0-2237-4621, 0-2237-4624
  เว็บไซต์ : http://www.thai-setakij.com/  อีเมล์ : info@thai-setakij.com
  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
  บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2661-7999  แฟกซ์ : 0-2665-7304
  เว็บไซต์ : http://www.thanachartinsurance.com/  อีเมล์ : -
  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2636-7900  แฟกซ์ : 0-2636-7999
  เว็บไซต์ : http://www.navakij.co.th/  อีเมล์ : marketing@navakij.com
  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท นำสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2911-4488, 0-2911-4567  แฟกซ์ : 0-2911-4477
  http://www.namsengins.co.th/  อีเมล์ : -
  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
  โทร : 0 2649 1999   แฟกซ์ : 0-2649-1140
  เว็บไซต์ : http://www.aig.com  อีเมล์ : http://www.niacl.com
  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2233-6920 - 9, 0-2238-4111  แฟกซ์ : 0-2237-1856
  เว็บไซต์ : http://www.bui.co.th/  อีเมล์ : underwrite@bui.co.th
  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2254-8490, 0-2254-7850-9 แฟกซ์ :0-2253-3701,0-2253-4222
  เว็บไซต์ : http://www.safety.co.th/  อีเมล์ : webmaster@safety.co.th
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2248-0900, 0-2248-2910, 0-2644-6400
  แฟกซ์ : 0-2245-4575, 0-2248-4975
  เว็บไซต์ : http://www.thaivivat.co.th/  อีเมล์ : info@thaivivat.co.th
  บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0 2585 90098  แฟกซ์ : 02 9110991-4
  เว็บไซต์ : http://www.phutthatham.com   อีเมล์ : pti@phutthatham.com
  บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2720-1400-4, 0-2718-3748-9, 0-2718-3944-5  
  แฟกซ์ : 0-2720-1128-29
  เว็บไซต์ : http://www.phoenix-ins.co.th/  อีเมล์ : -
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2290-3333  แฟกซ์ : 0-2665-4166
  เว็บไซต์ : http://www.mtins.com/  อีเมล์ : enquiry@mtins.com
  บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร :  0-2657-2555  แฟกซ์ :0-2657-2500
  เว็บไซต์ : http://www.sagi.co.th/  อีเมล์ : info@sagi.co.th
  บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
  บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2638-9000  แฟกซ์ : 0-2638-9050
  เว็บไซต์ : http://www.allianz.co.th  อีเมล์ :contact@allianz.co.th
  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2631-1331, 0-2267-7777  แฟกซ์ : 0-2237-7409
  เว็บไซต์ :http://www.seic.co.th  อีเมล์ :public_relation@seic.co.th
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2318-8318, 0-2319-1199  แฟกซ์ : 0-2318-8550, 0-2319-1166
  เว็บไซต์ : http://www.msig-thai.com/ 
  อีเมล์ :Servicequality@th.msig-asia.com
  บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
  บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2224-0056, 0-2224-4727 - 36  แฟกซ์ : 0-2221-1390
  http://www.erawanins.com/  อีเมล์ : eichotline@erawanins.com
  บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2679-7600  แฟกซ์ : 0-2285-6383
  เว็บไซต์ :http://www.axa.co.th/  อีเมล์ : axathai@axa-insurance.co.th
  บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท คิง ไว ปรกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โทร : 0-2238-0999  แฟกซ์ : 0-2238-0836
  เว็บไซต์ : http://www.qbe.co.th/  อีเมล์ : marketing@qbe.co.th
  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2276-1024  แฟกซ์ : 0-2275-4919
  เว็บไซต์ : http://www.charaninsurance.com   อีเมล์ : -
  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0 2611 4000  แฟกซ์ : 0 2611 4444
  เว็บไซต์ : https://www2.chubb.com  อีเมล์ : customerservice.th@chubb.com
  บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด
  บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร :0-2686-8888-9  แฟกซ์ : 0-2686-8601-2
  เว็บไซต์ : http://www.srimuang.co.th/  อีเมล์ :info@srimuang.co.th
  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2670-4444  แฟกซ์ : 0-2280-0399
  เว็บไซต์ : http://www.deves.co.th/  อีเมล์ : dvsins@deves.co.th
  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2652-2880  แฟกซ์ : 0-2652-2870-2
  เว็บไซต์ : http://www.thaiins.com/  อีเมล์ : tic@thaiins.com
  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด
  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2246-9635  แฟกซ์ : 0-2246-9660-1
  เว็บไซต์ : http://www.paibooninsurance.com
  อีเมล์ : communic@paiins.com
  บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด
  บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จากัด
  โทร : 0-2245-9988  แฟกซ์ : 0-2246-1351
  เว็บไซต์ : http://www.niacl.com  อีเมล์ : newindia@loxinfo.co.th,
  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2636-8118  แฟกซ์ : 0-2236-8119
  เว็บไซต์ : http://www.falconinsurance.co.th/
  อีเมล์ :fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จากัด
  โทร : 0-2679-6165 - 87  แฟกซ์ : 0-2679-6209 - 12
  เว็บไซต์ : http://www.ms-ins.co.th/  อีเมล์ : msifag@ms-ins.co.th
  บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด
  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2202-9500  แฟกซ์ : 0-2202-9555
  เว็บไซต์ : http://www.scil.co.th/  อีเมล์ : siamcityinsurance@scil.co.th
  บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด
  บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1231  
  แฟกซ์ : 0-2236-1300, 0-2236-1211
  เว็บไซต์ : http://www.union-insurance.com/ 
  อีเมล์ :
   info@union-insurance.com
  บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
  บริษัท สหมงคลประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2221-4373, 0-2222-9391, 223-2019  แฟกซ์ : 0-2225-1623
  เว็บไซต์ : http://www.upp.co.th/  อีเมล์ : admin@upp.co.th
  บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
  บริษัท สัญญาประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร :0-2728-9888  แฟกซ์ :0-2728-9889เว็บไซต์ :http://www.promiseins.com/ อีเมล์ :-
  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2541-5555  แฟกซ์ : 0-2541-5170
  เว็บไซต์ :http://www.asset.co.th/  อีเมล์ : praic@asset.co.th
  บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2247-9261-75  แฟกซ์ : 0-2247-9260, 0-2246-5030
  เว็บไซต์ : http://www.indara.co.th/  อีเมล์ : contact@indara.co.th
  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2254-9977  แฟกซ์ : 0-2250-5277
  เว็บไซต์ : http://www.aii.co.th/  อีเมล์ : webmaster@aii.co.th
  บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
  บริษัท เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร :02-231-2640 ต่อ 102  แฟกซ์ :-
  เว็บไซต์ :อีเมล์ :stheekhabun@chubb.com
  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
  โทร :0-2649-1999  แฟกซ์ : -
  เว็บไซต์ :http://www.aig.co.th/ อีเมล์ : callcenter.th@aig.com
  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
  โทร : 0-2677-3999, 0-2620-8000  
  แฟกซ์ : 0-2677-3978-79
  เว็บไซต์ : http://www.aioibkkins.co.th/  อีเมล์ : pr@aioibkkins.co.th
  Link อื่นๆ