บริษัทผู้ถือหุ้น      
 • รายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ (จำนวนหุ้น 500,001 หุ้น ขึ้นไป)

  ลำดับที่

  รายชื่อบริษัท

  จำนวนหุ้น

  1.

  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  571,176

  2.

  บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

  1,242,776

  3.

  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  1,702,685

  4.

  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  660,740

  5.

  บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  974,136

  รายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นกลุ่มกลาง (จำนวนหุ้น 50,001 - 500,000 หุ้น)

  1.

  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  181,447

  2.

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  208,426

  3.

  บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  52,633

  4.

  บริษัท เจนเนอราลี่ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

  52,633

  5.

  บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  6.

  บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  54,391

  7.

  บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  8.

  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  328,621

  9.

  บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  10.

  บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  245,060

  11.

  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  487,068

  12.

  บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  132,741

  13.

  บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  14.

  บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  110,004

  15.

  บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  190,912

  16.

  บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์

  63,160

  17.

  บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  57,791

  18.

  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

  150,110

  19.

  บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

  351,815

  20.

  บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  21.

  บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  22.

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

  68,318

  23.

  บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  78,424

  24.

  บริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  119,008

  25.

  บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด

  76,256

  26.

  บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  52,633

  27.

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  324,495

  28.

  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  119,688

  29.

  บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  112,154

  30.

  บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  72,107

  รายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นกลุ่มเล็ก (จำนวนหุ้นน้อยกว่า 50,001 หุ้น)

  1.

  บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  46,212

  2.

  บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  32,106

  3.

  บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  48,107

  4.

  บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  38,291

  5.

  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  40,001

  6.

  บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  31,896

  7.

  บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  42,860

  8.

  บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด

  34,106

  9.

  บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์  จำกัด

  25,474

  10.

  บริษัท พาณิชย์การประกันภัย  จำกัด

  24,422

  11.

  บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  26,527

  12.

  บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย จำกัด

  45,054

  13.

  บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

  37,054

  14.

  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  28,422

  15.

  บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  21,264

  16.

  บริษัท สหมงคลประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

  23,053

  17.

  บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  31,685

  18.

  บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  28,718

  19.

  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  44,633

  20.

  บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  33,896

  21.

  บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

  23,714

  22.

  บริษัท เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  22,422

  23.

  บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  36,527

  24.

  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  23,714
  Link อื่นๆ