• นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
     

     

       
     

              นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมผู้บริหารเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก