• นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่14 ซึ่งจัดโดย บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร