•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • ร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 : ด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ครั้งที่ 1 / 2560
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมสานพลังประชารัฐเพื่อสังคม E6 : ด้านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety) ครั้งที่ 1 / 2560 ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ