•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” RVP ROAD SAFETY DAY ร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกสาขาของบริษัทกลางฯทั่วประเทศ
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน จัดกิจกรรม“วันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน” (RVP ROAD SAFETY DAY) โดยทุกสาขาทั่วประเทศ พนักงานทุกคนมาร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีวินัยจราจร มีสติในการขับขี่และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง โดยมีกิจกรรมรณรงค์ ให้ผู้ขับขี่ปฎิบัติตามกฏจราจร เชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัยและร่วมลงชื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมจำหน่ายหมวกนิรภัยรูปแบบพิเศษ ราคาพิเศษ 89 บาท “ขับขี่ปลอดภัย ถวายในหลวง”และผู้ร่วมโครงการต้องถวายคำปณิธาน“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปณิธาน”จะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฎิบัติตามกฎจราจร และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อใช้รถจักรยานยนต์ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย กิจกรรมมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กที่โดยสารรถจักรยานยนต์ฟรี ณ สี่แยกพระราม 9 บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้ามหานคร สถานีพระราม 9 กรุงเทพมหานคร