•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมสัมมนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีแถลงข่าวกิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์" และกิจกรรม "ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน ในระบบรถโดยสารประจำทาง" ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก ณ โถงกลาง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก