•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัทกลางฯ รณรงค์“สงกรานต์ปีนี้ เดินทางสุขใจด้วยการประกันภัย” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ มอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ให้กับดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อนำไปใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงาน (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ภายใต้คำขวัญ “สงกรานต์ปีนี้เดินทางสุขใจด้วยการประกันภัย”เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตระหนักในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเป็นเอกภาพของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น G และลานอเนกประสงค์ สำนักงาน คปภ.