• สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลก"ลดเร็ว ลดเสี่ยง" (SAVE LIVES SLOW DOWN)
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลก "ลดเร็ว ลดเสี่ยง" (SAVE LIVES SLOW DOWN) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับและภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร