• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเสวนา “ช้าลงหน่อย...ชีวิตปลอดภัยเวทีชี้ทางออกหาทางแก้การขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมในเขตชุมชนเมือง”
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ช้าลงหน่อย...ชีวิตปลอดภัย เวทีชี้ทางออกหาทางแก้การขับขี่ด้วยความเร็วที่เหมาะสมในเขตชุมชนเมือง” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร