•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีมอบรางวัล stop drink awards 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย"
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีมอบรางวัล stop drink awards 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต