• พิธีมอบรางวัล stop drink awards 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย"
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีมอบรางวัล stop drink awards 2017 "สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย" ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่าย ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต