•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัทกลางฯ ร่วมประชุมเสวนาสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวโครงการ 20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมเสวนาสานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ และพิธีแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการ 20 ตำบลต้นแบบ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยบริษัทกลางฯ ร่วมเสวนาในประเด็นมาตรการองค์กรสู่มาตรการชุมชนในพื้นที่ 20 ตำบลต้นแบบลดเสี่ยง ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี