•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกสาขา ทั่วประเทศ
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก 2 สถาบัน ได้แก่ UKAS (ระบบงานมาตรฐานสากลของประเทศอังกฤษ) และ NAC (ระบบงานมาตรฐานของประเทศไทย) โดยมีขอบข่ายการรับรองในเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนและการรับประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รวมถึงการบริการและการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยทั้งระบบทั่วประเทศ โดยการได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจประกันภัย ถึงขีดความสามารถในการให้บริการผู้ประสบภัยด้วยมาตรฐานสากลเดียวกันทุกสาขาของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล รัชดาภิเษก