• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มอบดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ามอบดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ที่จัดทำโดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และเครือข่ายของบริษัทกลางฯ ทั่วประเทศ ให้กับสำนักพระราชวังและกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช