•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • พิธีลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูล เพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัย
   

   

     
   

            นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัย ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อพัฒนาความร่วมมือการประสานงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนและเหตุสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดทำข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างทันท่วงทีและให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์ต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 352 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   
     
       
  Link อื่นๆ