•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัทกลางฯ ร่วมประชุมสัมมนา “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 11,เขต 12 ที่จังหวัดตรัง
   

   

     
   

             บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมประชุมสัมมนา“สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 11,เขต 12 (ชู“กันตัง”จ.ตรัง พื้นที่ต้นแบบ ดึงท้องถิ่น-ชุมชน ร่วมแก้ไขวิเคราะห์จุดเสี่ยง ลดเจ็บตายเป็นศูนย์ ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง