• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
     

     

       
     

               บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “เป้าหมายปี 2563 : ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บที่รุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50 เปอร์เซ็นต์” ซึ่งจัดโดยกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงสภาพปัญหา ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรวมพลังและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ