• บริษัทกลางฯ ร่วมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
     

     

       
     

               บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีกิจกรรมยืนไว้อาลัยและวางดอกกุหลาบต่อหน้ารูปเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตือนใจประชาชนให้ตระหนักถึงพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน และเป็นการร่วมกันรำลึกถึงเหยื่ออุบัติเหตุทางถนนที่จากไปและเพื่อจุดประกายและสร้างกระแสตื่นตัวร่วมป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุจากการจราจร และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หน้าอาคารสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร