•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • โครงการพัฒนาระบบการประเมินความรู้และคลังข้อสอบกฎหมายจราจร โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
   

   

     
   

             บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการประเมินความรู้และคลังข้อสอบกฎหมายจราจร โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่สายงานจราจรให้มีความถูกต้องได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ สามารถเข้าถึงและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกและโรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องแสงสิงแก้ว วิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ