•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทย ใจเป็นหนึ่งเดียว ครั้งที่ 2
   

   

     
   

            สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย ทั่วประเทศ จัดงานประชุมวิชาการ เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง สืบสานพระราชปณิธานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ประชารัฐสร้างสุข รู้รักสามัคคี ปรองดอง พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินไทย ก้าวสู่มาตรฐานให้ยั่งยืน” โดยมีมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 3,500 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความเข้มแข็ง ในการร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี