• บริษัทกลางฯ รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13
     

     

       
     

              บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล “Prime Minister Road Safety Awards” ประเภทรางวัลเกียรติยศในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุน เพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” 13th Thailand Road Safety Seminar : Invest for Sustainable Road Safety ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร