• บริษัทกลางฯ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร วปส.รุ่นที่ 7 สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในจังหวัดสระแก้ว
     

     

       
     

              ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง วปส.รุ่นที่ 7 ร่วมมอบอุปกรณ์กู้ชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ 4 มูลนิธิ ในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วและมอบหมวกนิรภัยจำนวน 150 ใบ ให้แก่ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี จำนวน 3 โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ โรงแรมเดอะเวโลแอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊มแทรค อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว