•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รณรงค์“ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่เข้าเยี่ยมชมบูธตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรณรงค์ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 “ปีใหม่เดินทางปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัย และตระหนักในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างเป็นเอกภาพของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น G และลานอเนกประสงค์ สำนักงาน คปภ.