• บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก
     

     

       
     

              นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ที่มอบให้แก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” จำนวน 25 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกับกรมการขนส่งทางบก มาอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก