•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ร่วมกับแกร็บ ประเทศไทย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน พร้อมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร