•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น)
   

   

     
   

            บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคยอดเยี่ยม (Call Center) ระดับ”ดีเด่น” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ซึ่งบริษัทกลางฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน่วยงานบริการลูกค้า ศูนย์รับเรื่องและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคยอดเยี่ยมภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่กำหนด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร