•   หน้าหลัก
 •  ทำ พ.ร.บ. Online  
 •  เกี่ยวกับ RVP  
 •  RVP Media  
 •  ข่าวสารและกิจกรรม
 •  ร่วมงาน RVP
 • ติดต่อเรา
 • คณะผู้บริหารบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพื้นฐาน Competency ขององค์กร
   

   

     
   

           บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพื้นฐาน Competency ขององค์กร” เพื่อกำหนดสมรรถนะที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Core Competency) รวมถึงสมรรถนะที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของงาน (Functional Competency) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร